HAKKIMIZDA

ROmatoloji VAka Eğitim Grubu (ROVAG) ilk çalışmalarına 2008 yılında başladı. Romatoloji ile ilişkili hastalıkların bilinirliğinin artırılması ve erken tanıya katkı sağlamak amacıyla önce küçük çaplı bölgesel toplantılar düzenledi. Ulusal anlamda ilk sempozyumunu 2010 yılında Gaziantep’te 167 kişilik katılımla gerçekleştirdi. Problem çözme esasına dayalı özgün vaka tartışmalarının yapıldığı bu ilk sempozyum (Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitim Sempozyumu) özellikle iç hastalıkları ve fizik tedavi doktorları tarafından ilgiyle karşılandı. Daha sonra Mardin, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri ve en son da Samsun’da giderek artan bir taleple yıllık yapılan ulusal sempozyumlar devam etti. 2016 yılında Samsun’da yapılan en son sempozyum çoğunluğu iç hastalıkları ve fizik tedavi doktorlarının oluşturduğu 521 kişilik katılımla gerçekleşmiştir.

Her sempozyumda katılımcılara sempozyum vakalarının da özgün bir üslup ile tartışıldığı, hastanın geliş yakınmalarından itibaren adım adım ayırıcı tanının yapıldığı “Romatoloji Vaka Derlemeleri” kitabı verildi. Daha sonra yoğun ilgi gören bu kitaplar talep üzerine binlerle ifade edilen baskı sayılarına ulaştı. Problem çözme esasına dayalı olan ve tartışma bölümlerinde en güncel bilgileri içeren bu kitap serisinin romatizmal hastalıklar konusundaki farkındalığın artmasına önemli katkı sağladığını düşünüyoruz.

Altı yıl önce başlayan ROVAG birlikteliği bugün için ülkemiz romatolojisine çok önemli katkılar sağlayan bir marka haline dönüşmüştür. Emin adımlarla ilerleyen İngilizce dergisi (European Journal of Rheumatology), hasta gazetesi (Romatizma ve Yaşam), online yayınlanan ‘Romatoloji Atlası’, giderek daha önemli yayınlara imza atan çok merkezli araştırma-yayın-eğitim platformu TULİP, her yıl yayınladığımız ‘Romatoloji Vaka Derlemeleri’ kitabı, her yıl yapılan ve giderek katılımcı sayısı artan ‘Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumları’ ve kısa bir süre sonra yayınlayacağımız kendine özgü tarzı ile ‘Klinik Romatoloji’ kitabı.

Bu faaliyetlerin tamamı ulusal derneğimiz ‘Türkiye Romatoloji Derneği’nin, değerli hocalarımızın ve genç romatolog arkadaşlarımızın samimi destekleri ile yapılmaktadır. Hepsine buradan şükranlarımızı sunuyoruz.